De oprichtster.

Ik ben Leen Burger-Gelders. Oprichtster van “Poco à Poco”, actief lid bij de beroepsvereniging NVvMT, geregistreerd vaktherapeut bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) onder nummer: 1010001457, geregistreerd als "fellow musical therapist" in het Amerikaans register en bestuurslid van de Werkveldgroep Muziektherapeuten in de V&V sector.

Ik ben geboren in Hasselt (België) en woonachtig in Mill (Nederland). Ik ben getrouwd en heb twee prachtige zonen.

Ik bespeel diverse instrumenten. De saxofoon, klarinet, djembe en gitaar staan bovenaan mijn top 10- lijstje van lievelingsinstrumenten. Piano, keyboard en accordeon zijn tijdens de sessies niet weg te denken.

In 1999 ben ik afgestudeerd als creatief therapeut muziek aan de hogeschool Limburg, faculteit gedrag & maatschappij te Sittard (Nederland).

Vanaf 1999 tot 2012 ben ik werkzaam geweest als muziektherapeute in de ouderenzorg in Eindhoven.

In 2011 heb ik de bijscholing neurologisch muziektherapie  (NMT) gevolgd op het Artez conservatorium bij de Amerikaanse prof Thaut. Hij is een van de grondleggers voor de neurologische muziektherapie. In 2013 heb ik met succes de vervolgcursus afgerond waardoor ik nu “fellow neurological music therapist” ben. Dit wil zeggen dat ik heb bewezen dat ik de verschillende technieken van de NMT onder de knie heb. Ik sta ook ingeschreven in het Amerikaanse register voor NMT.