Mijn visie.

“Poco à Poco” is letterlijk vertaald “beetje bij beetje”.
We leven in een zeer gejaagde en prestatiegerichte  maatschappij waarin iedereen van alles maar moet.  Zo krijgen we bijvoorbeeld al onze eerste scorelijst in de eerste 5 minuten van ons leven (Apgar score) en moeten we bij het consultatiebureau al op zeer jonge leeftijd allerlei  testen afleggen. Voor mensen met een psychisch/sociaal/neurologisch /ontwikkelings-  of emotioneel probleem is functioneren in deze prestatiegerichte maatschappij mogelijk nog zwaarder.


Daarom staat Poco à Poco ook voor de manier waarop ik met cliënten omga. We bouwen alles rustig op in het tempo van de cliënt. Samen starten we vanuit van uit de mogelijkheden die iemand heeft en niet vanuit de beperkingen. Van daaruit gaan we samen werken aan de doelstellingen die zijn opgesteld door de cliënt. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd.